RailGallery

List of the vehicles

Moscow Railway, TCh-7 Ramenskoye (EMU)


Открыто в 1965 — в связи с переводом парка из депо Панки


Sort by:  series and number  ·  construction date  ·  left/writing off date


Model Serial type Works number ID number Built Left/written off Note
ДГ14-1 (нет в списке) 1941
Да20-11 Da 1945
ЭМ2-029 EM2 2004 06.2010
ЭМ2И-004 EM2I 20.11.2003 12.2004
ЭМ2И-007 EM2I 12.2004 02.08.2017 Московский ЛРЗ
ЭМ4-001 EM4 09.2003 2019
ЭМ4-006 EM4 01.2004 11.2009
ЭМ4-007 EM4 2005 2015 депо Новомосковск
ЭМ4-008 EM4 06.2005 депо Новомосковск-I
ЭМ4-009 EM4 07.2005
ЭМ4-010 EM4 07.2005 Консервация БЗ Курск
ЭМ4-011 EM4 08.2005
ЭМ4-012 EM4 09.2005 07.2012 ex ЭР2-1100
ЭМ4-012 EM4 09.2005 08.2022
ЭМ4-015 EM4 03.2006
ЭМ9-005 EM9 2002 12.2015 ex ЭР9П-213; участок Рыбное
ЭД2Т-003П EMU ED2T 62-236 04.1993 04.2021 БЗ Курск
ЭД2Т-0013 EMU ED2T 62-233 02.1995 2023
ЭД2Т-0017 EMU ED2T 62-233 04.1995 03.2002
ЭД2Т-0029 EMU ED2T 62-233 07.1996 06.2023 01-02-003505-04-10-09; участок Рыбное
ЭД2Т-0033 EMU ED2T 62-233 10.1996 04.2022
ЭД2Т-0035 EMU ED2T 62-233 12.1996 05.2023 004209-06-08-07-10-004201; участок Рыбное
ЭД2Т-0045 EMU ED2T 62-333 11.1997 06.2023 01-06-03-02-10-09
ЭД2Т-0050 EMU ED2T 62-233 01.03.1998 03.2023 002905
ЭД4М-0013 EMU ED4 (M) 62-301 12.1998 05.2023 01-04-06-05-10-09, участок Рыбное
ЭД4МК-0020 EMU ED4 (M) 62-301 01.05.1999 03.2023
ЭД4МК-0022 EMU ED4 (M) 62-301 25.06.1999 04.2014 "Сергей Есенин"
ЭД4МК-0026 EMU ED4 (M) 62-301 10.1999 12.2014
ЭД4М-0046 EMU ED4 (M) 62-301 11.2000 09.2020 ЭД4М-3045
ЭД4МК-0048 EMU ED4 (M) 62-301 26.12.2000 04.2014
ЭД4МК-0052 EMU ED4 (M) 62-301 05.2001 07.2013
ЭД4М-0066 EMU ED4 (M) 62-301 01.2002 02.2022
ЭД4М-0067 EMU ED4 (M) 62-301 02.2002 07.2023
ЭД4МК-0073 EMU ED4 (M) 62-301 12875 01.07.2002 01.2013
ЭД4МК-0074 EMU ED4 (M) 62-301 07.2002 08.2013
ЭД4МК-0075 EMU ED4 (M) 62-301 07.2002 01.2013
ЭД4МК-0075 EMU ED4 (M) 62-301 07.2002 05.2023 01-02-05-06-10-09; участок Рыбное
ЭД4М-0086 EMU ED4 (M) 62-301 05.2003 01.2021
ЭД4М-0087 EMU ED4 (M) 62-301 07.2003 Расформирован
ЭД4М-0095 EMU ED4 (M) 62-301 24.09.2003 01.2023
ЭД4М-0096 EMU ED4 (M) 62-301 11.2003 10.2007
ЭД4М-0100 EMU ED4 (M) 62-301 11.2003 08.2023
ЭД4М-0103 EMU ED4 (M) 62-301 12.2003 03.2004
ЭД4М-0105 EMU ED4 (M) 62-301 02.2004 2019
ЭД4М-0107 EMU ED4 (M) 62-301 01.2004 11.2022
ЭД4М-0113 EMU ED4 (M) 62-301 04.2004 02.2023 014605
ЭД4М-0119 EMU ED4 (M) 62-301 08.2004 11.2022
ЭД4М-0127 EMU ED4 (M) 62-301 29.11.2004 01.2023
ЭД4М-0129 EMU ED4 (M) 62-301 27.12.2004 11.2022
ЭД4М-0130 EMU ED4 (M) 62-301 12.2004 06.2023
ЭД4М-0133 EMU ED4 (M) 62-301 03.2005 05.2023
ЭД4М-0136 EMU ED4 (M) 62-301 08.2005 05.2023 01-02-03-04-10-09
ЭД4М-0138 EMU ED4 (M) 62-301 08.2005 Расформирован
ЭД4М-0142 EMU ED4 (M) 62-301 10.2005 008704
ЭД4М-0144 EMU ED4 (M) 62-301 08.12.2005 09.2022
ЭД4М-0146 EMU ED4 (M) 62-301 21.12.2005 Расформирован
ЭД4М-0148 EMU ED4 (M) 62-301 12.2005 05.2023
ЭД4М-0149 EMU ED4 (M) 62-301 30.12.2005 04.2023 014607
ЭД4М-0158 EMU ED4 (M) 62-301 17.03.2006 05.2023
ЭД4М-0163 EMU ED4 (M) 62-301 06.2006 11.2019 ЭД4М-3055
ЭД4М-0165 EMU ED4 (M) 62-301 06.2006 09.2022
ЭД4М-0197 EMU ED4 (M) 62-301 04.2007 10.2022
ЭД4М-0198 EMU ED4 (M) 62-301 04.2007 11.2022
ЭД4М-0200 EMU ED4 (M) 62-301 21.05.2007 04.2023
ЭД4М-0201 EMU ED4 (M) 62-301 24.05.2007 04.2023 01-02-03-04-015808-09
ЭД4М-0207 EMU ED4 (M) 62-301 07.2007 03.2019
ЭД4М-0225 EMU ED4 (M) 62-301 02.2008 Эксплуатация депо Железнодорожная
ЭД4М-0229 EMU ED4 (M) 62-301 03.2008 05.2023
ЭД4М-0278 EMU ED4 (M) 62-301 07.2009
ЭД4М-0280 EMU ED4 (M) 62-301 14.08.2009 01.2019
ЭД4М-0283 EMU ED4 (M) 62-301 08.2009
ЭД4М-0286 EMU ED4 (M) 62-301 08.2009
ЭД4М-0287 EMU ED4 (M) 62-301 09.2009 013804; Эксплуатация депо Москва-II-Ярославская
ЭД4М-0288 EMU ED4 (M) 62-301 09.2009 11.2023
ЭД4М-0289 EMU ED4 (M) 62-301 09.2009
ЭД4М-0291 EMU ED4 (M) 62-301 10.2009
ЭД4М-0293 EMU ED4 (M) 62-301 10.2009 Вагоны 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11 + 008706-08-09
ЭД4М-0294 EMU ED4 (M) 12.2009 06.2010
ЭД4М-0295 EMU ED4 (M) 62-301 10.2009
ЭД4М-0298 EMU ED4 (M) 62-301 12.2009 06.2010
ЭД4М-0352 EMU ED4 (M) 62-301 12.2010 03.2017 «РЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0353 EMU ED4 (M) 62-301 12.2010 09.2015 «РЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0363 EMU ED4 (M) 62-301 03.2011 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0401 EMU ED4 (M) 62-301 03.2012 10.2021 "РЭКС. Регион-экспресс"
ЭД4М-0401 EMU ED4 (M) 62-301 03.2012 04.2023 "РЭКС. Регион-экспресс"; 038011
ЭД4М-0434 EMU ED4 (M) 62-301 01.2013 05.2020 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0434 EMU ED4 (M) 62-301 01.2013 2022 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0462 EMU ED4 (M) 62-301 06.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0465 EMU ED4 (M) 62-301 07.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0478 EMU ED4 (M) 62-301 10.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0481 EMU ED4 (M) 62-301 11.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-1009 EMU ED4 (M) 62-303 13186804 12.2005 03.2019
ЭД4М-1033 EMU ED4 (M) 62-303 13162698 12.2011 09.2019
ЭД4М-1034 EMU ED4 (M) 62-303 13162706 22.12.2011 09.2016
ЭД4М-3004 EMU ED4 (M) 62-304 13006861 11.2007
ЭД4М-3012 EMU ED4 (M) 62-303 11.2007 05.2023
ЭД4М-3013 EMU ED4 (M) 62-304 13459318 11.2007 12.2009 ЭД4М-0197
ЭД4М-3014 EMU ED4 (M) 62-304 13001086 11.2007 04.2023 ЭД4М-0200
ЭД4М-3015 EMU ED4 (M) 62-304 11.2007
ЭД4М-3016 EMU ED4 (M) 62-304 11.2007 БЗ Курск
ЭД4М-3017 EMU ED4 (M) 62-304 13024815 11.2007 БЗ Курск
ЭД4М-3018 EMU ED4 (M) 62-304 13024823 11.2007
ЭД4М-3019 EMU ED4 (M) 62-304 13024831 11.2007 ТЧ-22 Новомосковск
ЭД4М-3020 EMU ED4 (M) 62-304 13024849 12.2007 11.2022
ЭД4М-3021 EMU ED4 (M) 62-304 13024856 12.2007 10.2022 ЭД4М-0197
ЭД4М-3022 EMU ED4 (M) 62-304 13024864 07.2008
ЭД4М-3023 EMU ED4 (M) 62-304 13024872 06.2008 БЗ Курск
ЭД4М-3024 EMU ED4 (M) 62-304 13024880 06.2008 ЭД4М-0142
ЭД4М-3029 EMU ED4 (M) 62-304 13024898 11.2008 07.2023 ЭД4М-0157
ЭД4М-3030 EMU ED4 (M) 62-304 12.2008
ЭД4М-3031 EMU ED4 (M) 62-304 12.2008 Разукомплектован
ЭД4М-3032 EMU ED4 (M) 62-304 13024906 05.2009 01.2016
ЭД4М-3033 EMU ED4 (M) 62-304 13024914 05.2009 12.2016
ЭД4М-3033 EMU ED4 (M) 62-304 13024914 05.2009 ТЧ-22 Новомосковск
ЭД4М-3034 EMU ED4 (M) 62-304 13024922 13.05.2009 Разукомплектован
ЭД4М-3035 EMU ED4 (M) 62-304 13459326 05.2009 12.2009
ЭД4М-3036 EMU ED4 (M) 62-304 13024948 05.2009 09.2023
ЭД4М-3037 EMU ED4 (M) 62-304 13024955 05.2009 ЭД4М-0291
ЭД4М-3038 EMU ED4 (M) 62-304 05.2009
ЭД4М-3039 EMU ED4 (M) 62-304 13.06.2009 01.2023 ЭД4М-0095
ЭД4М-3040 EMU ED4 (M) 62-304 13459334 13.06.2009 12.2009
ЭД4М-3041 EMU ED4 (M) 62-304 13457734 13.06.2009 09.2022
ЭД4М-3042 EMU ED4 (M) 62-304 06.2009 БЗ Кожурла
ЭД4М-3043 EMU ED4 (M) 62-304 13457759 07.2009 2021
ЭД4М-3044 EMU ED4 (M) 62-304 13459342 25.09.2009 12.2009
ЭД4М-3045 EMU ED4 (M) 62-304 13459359 09.2009 12.2009
ЭД4М-3045 EMU ED4 (M) 62-304 13459359 09.2009 09.2020 ЭД4М-0046
ЭД4М-3046 EMU ED4 (M) 62-304 13459367 09.2009 12.2009
ЭД4М-3047 EMU ED4 (M) 62-304 13457767 09.2009
ЭД4М-3055 EMU ED4 (M) 62-304 13388830 06.2010 11.2019 ЭД4М-0163
ЭР1-66 EMU RVR ER1 62-11 05.1960 10.1979
ЭР1-71 EMU RVR ER1 62-11 02.1960 1974
ЭР1-72 EMU RVR ER1 62-11 02.1960 1970
ЭР1-73 EMU RVR ER1 62-11 06.1960 1978
ЭР1-74 EMU RVR ER1 62-11 06.1960 1974
ЭР1-76 EMU RVR ER1 62-11 03.1960 1974
ЭР1-77 EMU RVR ER1 62-11 03.1960 1967
ЭР1-78 EMU RVR ER1 62-11 08.1960 1978
ЭР1-79 EMU RVR ER1 62-11 07.1960 1976
ЭР1-80 EMU RVR ER1 62-11 03.1960 1976
ЭР1-81 EMU RVR ER1 62-11 03.1960 05.1977
ЭР1-82 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 1978
ЭР1-83 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 11.1978
ЭР1-84 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 1972
ЭР1-85 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 05.1984
ЭР1-86 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 1973
ЭР1-87 EMU RVR ER1 62-11 04.1960 1975
ЭР1-88 EMU RVR ER1 62-11 05.1960 1978
ЭР1-93 EMU RVR ER1 62-11 07.1960 1978
ЭР1-97 EMU RVR ER1 62-11 07.1960 1977
ЭР1-99 EMU RVR ER1 62-11 09.1960 1978
ЭР1-100 EMU RVR ER1 62-11 09.1960 1977
ЭР1-101 EMU RVR ER1 62-11 09.1960 1982
ЭР1-102 EMU RVR ER1 62-11 07.1960 04.1977
ЭР1-104 EMU RVR ER1 62-11 07.1960 03.1979
ЭР1-105 EMU RVR ER1 62-11 09.1960 1977
ЭР1-107 EMU RVR ER1 62-11 08.1960 11.1975
ЭР1-117 EMU RVR ER1 62-11 10.1960 07.1975
ЭР1-118 EMU RVR ER1 62-11 10.1960 1982
ЭР1-119 EMU RVR ER1 62-11 10.1960 09.1980
ЭР1-126 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1977
ЭР1-127 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1981
ЭР1-128 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1983
ЭР1-129 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1976
ЭР1-130 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1976
ЭР1-131 EMU RVR ER1 62-11 12.1960 1981
ЭР1-138 EMU RVR ER1 62-11 02.1961 10.1976
ЭР1-139 EMU RVR ER1 62-11 01.1961 1982
ЭР1-140 EMU RVR ER1 62-11 01.1961 09.1976
ЭР1-142 EMU RVR ER1 62-11 02.1961 1972
ЭР1-143 EMU RVR ER1 62-11 02.1961 1983
ЭР1-161 EMU RVR ER1 62-11 04.1961 1976
ЭР1-162 EMU RVR ER1 62-11 04.1961 1981
ЭР1-163 EMU RVR ER1 62-11 04.1961 06.1976
ЭР1-173 EMU RVR ER1 62-11 06.1961 1976
ЭР1-183 EMU RVR ER1 62-11 07.1961 1977
ЭР1-225 EMU RVR ER1 62-11 01.1962 1982
ЭР1-231 EMU RVR ER1 62-11 02.1962 1979
ЭР1-239 EMU RVR ER1 62-11 03.1962 1989
ЭР2-337 EMU RVR ER2 62-61 11.1962 1968
ЭР2-393 EMU RVR ER2 62-61 07.1963 1976
ЭР2-425 EMU RVR ER2 62-61 12.1962 1968
ЭР2-428 EMU RVR ER2 62-61 01.1964 1969
ЭР2-466 EMU RVR ER2 62-61 06.1964 1968
ЭР2-486 EMU RVR ER2 62-61 11.1964 05.1976
ЭР2-503 EMU RVR ER2 62-61 01.1965 1976
ЭР2-553 EMU RVR ER2 62-61 09.1965 1969
ЭР2-567 EMU RVR ER2 62-61 12.1965 11.1968
ЭР2-568 EMU RVR ER2 62-61 01.1966 1966
ЭР2-579 EMU RVR ER2 62-61 02.1966 1969
ЭР2-631 EMU RVR ER2 62-61 12.1966 1979
ЭР2К-659 EMU RVR ER2 62-61 10.1969 2014 Вагон 06
ЭР2-735 EMU RVR ER2 62-62 08.1968 1979
ЭР2-737 EMU RVR ER2 62-62 08.1968 1979
ЭР2-806 EMU RVR ER2 62-63 10.1965 06.1977
ЭР2-847 EMU RVR ER2 62-63 09.1968 04.1979
ЭР2-849 EMU RVR ER2 62-63 09.1968 1979
ЭР2-883 EMU RVR ER2 62-63 10.1970 1999
ЭР2-884 EMU RVR ER2 62-63 10.1970 1981
ЭР2К-913 EMU RVR ER2 62-61 09.1970 02.08.2023
ЭР2К-914 EMU RVR ER2 09.1970 08.2018 ЭТ2Р-901, ЭТ2Р-902; участок Рыбное
ЭР2-990 EMU RVR ER2 06.1973 04.1976
ЭР2-1019 EMU RVR ER2 62-61 02.1974 2001
ЭР2-1021 EMU RVR ER2 62-61 02.02.1974 11.1991
ЭР2-1022 EMU RVR ER2 62-61 04.1974 08.1985
ЭР2-1031 EMU RVR ER2 62-61 05.1974 08.1996
ЭР2К-1051 EMU RVR ER2 62-61 06.1975 02.2020 участок Рыбное
ЭР2К-1053 EMU RVR ER2 62-61 06.1975 2023
ЭР2К-1059 EMU RVR ER2 62-61 07.1975 12.2022 участок Рыбное
ЭР2-1063 EMU RVR ER2 62-61 08.1975 2004
ЭР2К-1063 EMU RVR ER2 62-61 08.1975 11.2021 215402-03
ЭР2-1066 EMU RVR ER2 09.1975 11.2000
ЭР2К-1069 EMU RVR ER2 62-61 10.1975 10.2019 Вагоны 05-06; ЭР2К-1059; участок Рыбное; Ожидание исключения из инвентаря
ЭР2К-1071 EMU RVR ER2 62-61 11.1975 07.2021 участок Рыбное
ЭР2К-1073 EMU RVR ER2 62-61 11.1975 03.2021 участок Рыбное
ЭР2-1075 EMU RVR ER2 62-61 11.1975 11.2001
ЭР2-1078 EMU RVR ER2 62-61 12.1975 1996
ЭР2-1079 EMU RVR ER2 62-61 12.1975 2002
ЭР2-1085 EMU RVR ER2 02.1976 01.2003
ЭР2-1086 EMU RVR ER2 62-61 02.1976 06.2002
ЭР2-1091 EMU RVR ER2 62-61 03.1976 1996
ЭР2-1092 EMU RVR ER2 03.1976 11.1983
ЭР2-1094 EMU RVR ER2 09.1976 11.2001
ЭР2-1095 EMU RVR ER2 04.1976 11.2001
ЭР2-1099 EMU RVR ER2 62-61 01.09.1976 08.2003
ЭР2-1100 EMU RVR ER2 62-61 05.1976 2001
ЭР2-1101 EMU RVR ER2 62-61 06.1976 05.2004
ЭР2-1105 EMU RVR ER2 62-61 07.1976 11.2003
ЭР2К-1105 EMU RVR ER2 62-61 07.1976 02.2020
ЭР2-1106 EMU RVR ER2 62-61 07.1976 01.2005
ЭР2-1107 EMU RVR ER2 62-61 07.1976 11.1983
ЭР2К-1109 EMU RVR ER2 62-61 08.1976 10.2019 участок Рыбное
ЭР2-1111 EMU RVR ER2 62-61 08.1976 04.1990
ЭР2-1112 EMU RVR ER2 62-61 01.1977 08.2005 участок Рыбное
ЭР2-1115 EMU RVR ER2 01.1977 08.2008
ЭР2-1116 EMU RVR ER2 62-61 01.1977 05.2005 участок Рыбное
ЭР2-1119 EMU RVR ER2 02.1977 11.1984
ЭР2К-1120 EMU RVR ER2 62-61 02.1977 07.2011 участок Рыбное
ЭР2-1131 EMU RVR ER2 62-61 05.1977 03.2004
ЭР2-1136 EMU RVR ER2 06.1977 11.1989 -> ЭМ2-006
ЭР2-1138 EMU RVR ER2 62-61 08.1977 01.2005
ЭР2-1139 EMU RVR ER2 62-61 07.1977 1990
ЭР2-1141 EMU RVR ER2 62-61 07.1977 1977
ЭР2-1142 EMU RVR ER2 08.1977 03.2004
ЭР2-1147 EMU RVR ER2 62-61 05.1978 03.2004
ЭР2К-1148 EMU RVR ER2 62-61 05.1978 03.2023
ЭР2-1153 EMU RVR ER2 62-61 06.1978 04.2007 ЭР2-2109, ЭР2-111507
ЭР2-1154 EMU RVR ER2 62-61 06.1978 09.2013 участок Рыбное
ЭР2-1156 EMU RVR ER2 62-61 07.1978 11.1983
ЭР2-1157 EMU RVR ER2 62-61 28.07.1978 06.2006 участок Рыбное
ЭР2-1158 EMU RVR ER2 62-61 07.1978 09.2009
ЭР2-1158 EMU RVR ER2 62-61 07.1978 12.2009
ЭР2-1159 EMU RVR ER2 08.1978 07.2011
ЭР2-1162 EMU RVR ER2 62-61 08.1978 04.2007 "имени XVII съезда Профсоюзов"
ЭР2-1163 EMU RVR ER2 08.1978 09.2009
ЭР2-1164 EMU RVR ER2 62-61 27.09.1978 02.2006 С 09.2009 — ТЧ-31 Домодедово
ЭР2-1164 EMU RVR ER2 62-61 27.09.1978 09.2009
ЭР2-1169 EMU RVR ER2 10.1978 01.1979
ЭР2-1170 EMU RVR ER2 62-61 10.1978 08.2008 уч. Рыбное
ЭР2-1178 EMU RVR ER2 62-61 12.1978 03.2004
ЭР2-1179 EMU RVR ER2 62-61 12.1978 01.2010 участок Рыбное
ЭР2-1180 EMU RVR ER2 01.1979 09.2010
ЭР2-1181 EMU RVR ER2 01.1979 02.2008
ЭР2-1185 EMU RVR ER2 62-61 02.1979 09.2005 801301
ЭР2-1193 EMU RVR ER2 62-61 04.1979 07.2003
ЭР2-1194 EMU RVR ER2 62-61 04.1979 08.2007
ЭР2-1195 EMU RVR ER2 62-61 04.1979 07.1984
ЭР2-1195 EMU RVR ER2 62-61 04.1979 01.2006
ЭР2-1196 EMU RVR ER2 62-61 05.1979 02.2008
ЭР2-1197 EMU RVR ER2 05.1979 1984
ЭР2-1198 EMU RVR ER2 62-61 06.1979 06.2005
ЭР2-1200 EMU RVR ER2 62-61 29.06.1979 11.1983
ЭР2-1201 EMU RVR ER2 62-61 07.1979 04.2016 участок Рыбное
ЭР2-1207 EMU RVR ER2 08.1979 06.2009 участок Рыбное
ЭР2-1208 EMU RVR ER2 62-61 08.1979 12.2005
ЭР2-1248 EMU RVR ER2 62-61 03.1981 07.1984
ЭР2-1249 EMU RVR ER2 04.1981 08.2011
ЭР2-1255 EMU RVR ER2 62-61 05.1981 04.2004
ЭР2-1255 EMU RVR ER2 62-61 05.1981 2017 участок Рыбное
ЭР2-1257 EMU RVR ER2 62-61 06.1981 12.2010
ЭР2-1261 EMU RVR ER2 62-61 07.1981 02.2006
ЭР2-1264 EMU RVR ER2 08.1981 12.2013 участок Рыбное
ЭР2-1266 EMU RVR ER2 62-61 09.1981 04.2005
ЭР2-1268 EMU RVR ER2 62-61 09.1981 04.2005
ЭР2-1277 EMU RVR ER2 62-61 04.1982 01.2006
ЭР2-1295 EMU RVR ER2 62-61 09.1982 11.2005
ЭР2-1295 EMU RVR ER2 62-61 09.1982 10.2009 участок Рыбное
ЭР2-1308 EMU RVR ER2 62-61 03.1983 06.2023 304201-132602-05-06-10-09; участок Рыбное
ЭР2-1313 EMU RVR ER2 04.1983 08.2011
ЭР2-1320 EMU RVR ER2 06.1983 08.2009 С 09.2009 в ТЧ-22 Новомосковск-I
ЭР2-1322 EMU RVR ER2 62-61 30.06.1983 10.1990
ЭР2-1324 EMU RVR ER2 62-61 07.1983 12.2010 участок Рыбное
ЭР2-1326 EMU RVR ER2 62-61 30.01.1984 06.2022 Вагон 02, ЭР2-1308; участок Рыбное
ЭР2-1330 EMU RVR ER2 62-61 02.1984 04.2015 участок Рыбное
ЭР2-1332 EMU RVR ER2 62-61 03.1984 08.2009
ЭР2-1337 EMU RVR ER2 62-61 04.1984 01.2020 ЭР2-302301; участок Рыбное
ЭР2-1338 EMU RVR ER2 62-61 05.1984 04.2013
ЭР2-2005 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972 1983
ЭР2-2006 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972 1983
ЭР2-2007 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972 1983
ЭР2-2008 EMU RVR ER2 62-62/62-64 13151246/13151238 03.1972 1992
ЭР2-2009 EMU RVR ER2 62-62/62-64 31.03.1972 1996 ЭР2-1091
ЭР2-2010 EMU RVR ER2 62-62/62-64 1972 1996
ЭР2-2011 EMU RVR ER2 62-62/62-64 31.03.1972 1990 ЭР2-1111
ЭР2-2012 EMU RVR ER2 62-62/62-64 31.03.1972 05.1984 ЭР2-1107
ЭР2-2016 EMU RVR ER2 62-62/62-64 30.06.1972 05.1977
ЭР2-2017 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1972 1977
ЭР2-2018 EMU RVR ER2 62-62/62-64 28.07.1972 1977
ЭР2-2019 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1972 1977
ЭР2-2020 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1972 1977 Секция 02-03
ЭР2-2029 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1973 1976 Секция 02-03
ЭР2-2030 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973 1981
ЭР2-2031 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973 1981
ЭР2-2032 EMU RVR ER2 06.1973 Секция 02-03
ЭР2-2033 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973 Секция 02-03
ЭР2-2034 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1973 1973
ЭР2-2035 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 1973
ЭР2-2036 EMU RVR ER2 62-62/62-64 29.08.1973 1996 ЭР2-1078
ЭР2-2037 EMU RVR ER2 08.1973 04.2014 Секция 02-03
ЭР2-2038 EMU RVR ER2 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2039 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 1996
ЭР2-2040 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 1981
ЭР2-2041 EMU RVR ER2 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2042 EMU RVR ER2 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2048 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1973 2002
ЭР2-2049 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1973 06.2002
ЭР2-2050 EMU RVR ER2 62-62/62-64 29.11.1973 1996 ЭР2-1031
ЭР2-2054 EMU RVR ER2 62-62/62-64 02.1974 1985
ЭР2-2062 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1974 09.2017
ЭР2-2063 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1974 Секция 02-03
ЭР2-2076 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1975 2002
ЭР2-2077 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1975 1984
ЭР2-2078 EMU RVR ER2 62-62/62-64 12.1975 2003
ЭР2-2084 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1977 Секция 02-03
ЭР2-2085 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1977 2007 Секция 02-03
ЭР2-2086 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1978 Секция 02-03
ЭР2-2087 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1978 05.2013
ЭР2-2088 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1977 2009 Секция 02-03
ЭР2-2092 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1978 1985
ЭР2-2093 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1978 2007 Секция 02-03
ЭР2-2094 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1978 04.2007
ЭР2-2095 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1978 01.2010
ЭР2-2109 EMU RVR ER2 62-62/62-64 02.1980 05.2007
ЭР2-2114 EMU RVR ER2 62-62/62-64 02.1980 02.2015 Секция 02-03; участок Рыбное
ЭР2-2120 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1980 2009 Секция 02-03; участок Рыбное
ЭР2-2136 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1980 11.2018 участок Рыбное
ЭР2-2148 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1980 2010 Секция 02-03
ЭР2-2152 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1981 2011
ЭР2К-2154 EMU RVR ER2 62-62/62-64 13009998/13010004 03.1981 10.2019 ЭР2К-1063; участок Рыбное
ЭР2-2156 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1981 2011 Секция 02-03
ЭР2-2158 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1981 2009 Секция 02-03
ЭР2-2164 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1981 09.2013 участок Рыбное
ЭР2-3006 EMU RVR ER2 62-63/62-62 06.1974 02.2008 Секция 01-02
ЭР2-3007 EMU RVR ER2 62-63/62-62 06.1974 11.2004 Секция 01-02
ЭР2-3042 EMU RVR ER2 13290507/???????? 02.1984 05.2023 Вагон 01, ЭР2-1308; участок Рыбное
ЭР2-8013 EMU RVR ER2 1982 08.2005
ЭР2-8014 EMU RVR ER2 62-63 04.1982 12.11.2010 ЭР2-1257; участок Рыбное
ЭР2-8017 EMU RVR ER2 62-63 05.1982 07.2020 участок Рыбное
ЭР2Р-7013 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 03.1985 03.2023
ЭР2Р-7016 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 31.03.1985 08.2020
ЭР2Р-7022 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 05.1985 05.2021 01-02-10-09; участок Рыбное
ЭР2Р-7080 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 06.1987 05.2023 01-707512-708505-08-10-09; участок Рыбное
ЭР2Р-7085 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 08.1987 04.2023 01-06-03-04-707704-09; участок Рыбное
ЭР2Р-7088 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 09.1987 05.2023 01-02-11-003504(ЭД2Т)-013606-09; участок Рыбное
ЭР2Т-7214 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 30.01.1992 22.07.2021 Вагон 03, участок Рыбное
ЭР2Т-7224 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 06.1992 10.2022 01-08-02-09; участок Рыбное
ЭР2Т-7225 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 06.1992 10.2022 01-10-08-09; участок Рыбное
ЭР2Т-7235 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 01.1993 05.2021 ЭР2Т-723509/7947; участок Рыбное
ЭР2Т-7238 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 05.1993 05.2021 01-06-722807-722808-08-09; участок Рыбное
ЭР2Т-7947 EMU RVR ER2R, ER2T 62-297 08.1994 07.2023 723509
ЭР9ПК-153 ER9P 62-101 11.1966 03.2016 Участок Рыбное
ЭР9ПК-160 ER9P 62-101 01.1967 08.2019 Участок Рыбное
ЭТ2Р-901 ET2R 62-4161Р 38909701 13158506 04.09.1997 08.2018 ЭР2К-914; участок Рыбное
ЭТ2Р-902 ET2R 62-4161Р 13237714 09.1997 08.2018 ЭР2К-914; участок Рыбное
ЭТ2Р-913 ET2R 62-4161Р 13158522 2002 02.2022 участок Рыбное
ЭТ2Р-914 ET2R 62-4161Р 13158514 2002 02.2022 участок Рыбное
МК6-1142 PK6
РА1-0029 RA1 731 13448840 09.2005 01.2006
РА1-0034 RA1 731 13448816 01.05.2005 02.2006
РА1-0047 RA1 731 13448824 12.2005 11.2007
РА1-0049 RA1 731 13448832 12.2005 11.2007
РА1-0054 RA1 731 13005657 12.2005 11.2007
ВЛ23-156 VL23 11121563 05.1959 12.2000

Records shown: 383 of 383

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos