Rail vehicles without photos

Ukranian railways history preserving association, Аssotsiatsiya sokhraneniya istorii zheleznykh dorog Ukrainy

Here are the rail vehicles with no photos during at least the last year.
Sort by:  last photo's date · name/number
YearsModelDepotNoteLast PhotoTotal Photos
ТГК2-057 TGK2, TGK2-1 ASIZDU 0
ТЭП10-333 TEP10 "Strela" ASIZDU 0
ЦУМЗ1 TcUMZ1 ASIZDU 0
2 Еа-2026 Tr2, Ea, Em ASIZDU August 23, 2021 1